MRP 2 nedir
MRP 2 nedir

MRP 2 Nedir? MRP Arasındaki Farklar Nelerdir?

MRP 2 nedir, MRP 2 açılımı ve MRP arasındaki farklarını sizler için derledik.

MRP 2 Nedir?

MRP 2 açılımı, “Manufacturing Resource Planning” (Üretim Kaynak Planlaması) demektir. MRP 2 üretim işletmesinde hammadde, malzeme, insan kaynakları ve makine kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kullanılan bir yönetim sistemidir. MRP 2, MRP (Manufacturing Resource Planning) sisteminin geliştirilmiş bir versiyonudur. Üretim planlaması, programlama ve sevkiyatı dahil olmak üzere üretim sürecinin her aşamasını içerir. Bu sistem, üretim işletmelerinde maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve üretim kalitesini yükseltmek için kullanılabilir.

MRP II, 1980 yılında, stok gereksinimleri hakkında tahminler yaparken muhasebe sistemlerini entegre eden bir yazılım ihtiyacından sonra geliştirilmiştir.

MRP 2 Özellikleri

MRP 2 (Manufacturing Resource Planning) özellikleri genellikle aşağıdakileri içerir:

 1. Üretim planlama: MRP 2 sistemi, üretim işletmesinin ihtiyacı olan hammadde, malzeme ve makine kaynaklarını belirleyebilir ve bunların sipariş edilmesini ve takip edilmesini sağlar.
 2. Üretim programlama: MRP 2 sistemi, üretim işletmesinin üretim hattının kapasitesini ve işgücünü dikkate alarak, üretim planlarını oluşturabilir ve üretim hattındaki gecikmelerin önüne geçebilir.
 3. Stok yönetimi: MRP 2 sistemi, üretim işletmesinin stoklarının seviyelerini takip edebilir ve gerektiğinde sipariş edebilir. Bu sayede stokların azalmaması veya çok fazla olmaması sağlanır
 4. Maliyet yönetimi: MRP 2 sistemi, üretim işletmesinin maliyetlerini azaltmak için optimize edilmiş seçenekler sunabilir ve maliyetleri takip edebilir.
 5. Raporlama: MRP 2 sistemi, üretim işletmesinin performansını ve işlemleri ile ilgili olarak çeşitli raporlar sunar. Bu raporlar, üretim sürecinin her aşamasının verimliliğini ve kalitesini değerlendirmek için kullanılabilir.
 6. ERP( Enterprise Resource Planning) entegrasyonu: MRP 2 sistemi üretim işletmesi içindeki diğer iş fonksiyonlarıyla bütünleşerek kapsamlı bir yönetim sistemi sunabilir.

Ancak MRP2 sistemi farklı üretim işletmelerinde farklı modüller, fonksiyonlar içerebilir ve kullanılan yazılım türüne göre de değişebilir.

Bakınız: Erp Programı Nedir?Türkiye’de kullanılan Erp Yazılımları

Bakınız: MRP Nedir?

Bakınız: ERP Nedir?

MRP 2 Modülleri


MRP II sistemine, işletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsayan modüllerin entegrasyonu
mümkün olmakla beraber, temel olması gereken modülleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 1. Ana Modül (Parça bilgileri, ürün ağaçları, operasyon planları, kaynak
  tanımları… )
 2. Talep Tahmini ve Satış Planlama
 3. Ana Üretim Planlama
 4. Stok Kontrol Sistemi
 5. Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
 6. Satınalma Planlama ve Kontrol
 7. Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP)
 8. Üretim Emirleri Planlama
 9. Dağıtım İhtiyaçları Planlama (DRP)
 10. Kalite Güvenilirliği
 11. Atölye Kontrol
 12. Verimlilik Hesaplamaları
 13. Satış Analizleri
 14. Finansal Planlama
 15. Genel Muhasebe
 16. Maliyet Muhasebesi
 17. Mali, Finansal Planlama
 18. İş Emri Maliyetlendirme
 19. Nakit Yönetimi
 20. Maliyet Simülasyonu

http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/7726/0033785.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MRP ve MRP 2 Arasındaki Farklar

MRP (Material Requirements Planning) ve MRP 2 (Manufacturing Resource Planning) arasındaki farklar şunlardır:

 1. MRP, yalnızca hammadde ve malzeme ihtiyacının belirlenmesi ve yönetilmesi için kullanılırken, MRP 2 aynı zamanda üretim kaynaklarının (makine ve işgücü) yönetimini içerir.
 2. MRP, yalnızca üretim için gerekli hammadde ve malzemeleri belirlerken, MRP 2 aynı zamanda üretim programlarını ve sevkiyatları da yönetir.
 3. MRP, yalnızca stok seviyelerini takip ederken, MRP 2 aynı zamanda maliyet yönetimini de içerir.
 4. MRP, yalnızca üretim işletmesinin ihtiyacı olan hammadde ve malzemeleri sipariş etmeye ve takip etmeye odaklanırken, MRP 2 aynı zamanda üretim işletmesinin genel performansını ve işlemlerini raporlamak için çeşitli araçlar sunar.
 5. MRP yazılımları yalnızca üretim kaynaklarını yönetirken, MRP 2 yazılımları aynı zamanda ERP (Enterprise Resource Planning) entegrasyonu içerir ve dolayısıyla finans, muhasebe, satın alma, satış, vb. gibi iş fonksiyonlarınıda yönetebilir.

Ancak MRP ve MRP 2 genellikle birbirlerine ek olarak veya bir arada kullanılır. MRP sistemi üretim ihtiyacı olan hammadde ve malzeme ihtiyacını hesaplarken MRP2 sistemi üretim programlama, sevkiyat ve stok yönetimi gibi üretim işlemleri için kullanılabilir.

Sonuç

Mrp 2 bir üretim işletmesinde hammadde, malzeme, insan kaynakları ve makine kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kullanılan bir yönetim sistemidir ve Mrp’nin gelişmiş versiyonudur. MRP ve MRP 2 gelişerek ve birleşerek ERP sistemlerini oluşturdular.

Bakınız: DRP Nedir?

5/5 - (1 vote)

“MRP 2 Nedir? MRP Arasındaki Farklar Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın