mrp-tarihçesi
mrp-tarihçesi

Malzeme İhtiyaç Planlaması MRP Nedir? MRP Açılımı? Ne İşe Yarar?

MRP nedir
MRP Nedir?

MRP nedir, MRP açılımı ve MRP programları, işletmelere faydalarını ve MRP sisteminin nasıl çalıştığı gibi tüm detaylar için yazımızı okumaya devam edin.

MRP Nedir?

MRP bir ürünü üretmek için gereken malzemeleri ve bileşenleri hesaplamak için kullanılan bir sistemdir. MRP açılımı, Malzeme İhtiyaç Planlama(MİP) demektir.

MRP üç ana adımdan oluşur: eldeki malzeme ve bileşenlerin envanterinin çıkarılması, hangi ek malzemelerin gerekli olduğunun belirlenmesi ve ardından üretimlerinin veya satın almalarının planlanmasıdır.

Bakınız: ERP Nedir

MRP Programı Nedir?

MRP programı, bilgisayara dayalı bir envanter planlama ve kontrol sistemidir. Hammadde, parça ve alt montaj elemanları gibi nihai ürünü üretim düzeyine bağlı olan stoklara ilişkin sipariş ve üretim programlarını yönetmeye yarayan yazılımlardır.

Günümüzde MRP programları ERP sistemlerine entegre çalışmaktadır. SAP MRP dünya genelinde en çok kullanılan ERP ve MRP yazılımlarından biridir.

Bakınız: ERP Programı

Bakınız: CRM Programı Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

MRP Ne İşe Yarar?

Öncelikle özel yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen MRP, üretim süreci için doğru envanterin tam olarak ihtiyaç duyulduğu anda ve mümkün olan en düşük maliyetle bulunmasını sağlamaya yarar. Bu nedenle MRP, üretim operasyonlarının verimliliğini, esnekliğini ve karlılığını artırır.

 Fabrika çalışanlarını daha verimli hale getirebilir, ürün kalitesini iyileştirebilir ve malzeme ve işçilik maliyetlerini en aza indirebilir. MRP aynı zamanda üreticilerin ürünlerine yönelik artan talebe daha hızlı yanıt vermesine ve müşteri kaybına neden olabilecek üretim gecikmelerinden ve stok tükenmelerinden kaçınmasına yardımcı olur, bu da gelir artışına ve istikrara katkıda bulunur.

MRP sistemleri imalatçılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve karşılanabilir tüketim mallarının büyümesi ve yaygın olarak bulunmasında inkar edilemez bir şekilde kilit kolaylaştırıcılardan biri olmuştur ve sonuç olarak çoğu ülkede yaşam standardını yükseltmiştir. 

Malzeme ihtiyaçları planlama süreçlerinin karmaşık hesaplamalarını ve veri yönetimini otomatikleştirmenin bir yolu olmadan, bireysel üreticilerin operasyonlarını MRP yazılımının ortaya çıkmasından bu yana geçen yarım yüzyılda olduğu kadar hızlı bir şekilde ölçeklendirmesi pek olası değildir.

MRP Nasıl Çalışır?

MRP , gerekli malzemeleri ve üretim sürecinde ne zaman ihtiyaç duyulacağını hesaplamak için malzeme listesi envanter verileri ve ana üretim programından gelen bilgileri kullanır.

Ürün reçetesi, bir ürünü yapmak için gereken tüm malzemelerin, alt montajların ve diğer bileşenlerin, her biri genellikle üst-alt ilişkisinde gösterilen miktarlarıyla birlikte hiyerarşik bir listesidir. Mamul, hiyerarşinin en tepesindeki ana öğedir.

Ürün ağacındaki stok kalemleri,  bağımsız talep  veya  bağımlı talep olarak sınıflandırılır . Bağımsız bir talep kalemi, hiyerarşinin tepesindeki mamul maldır. Üreticiler, teyit edilen siparişleri göz önünde bulundurarak ve bir tahmin oluşturmak için piyasa koşullarını, geçmiş satışları ve diğer göstergeleri inceleyerek miktarını belirler ve ardından beklenen talebi karşılamak için ne kadar üretileceğine karar verir.

Buna karşılık, bağımlı talep kalemleri, nihai ürünü yapmak için gerekli olan ham maddeler ve bileşenlerdir. Bu kalemlerin her biri için talep, ürün ağacı hiyerarşisinde bir sonraki en yüksek bileşeni yapmak için kaç tanesinin gerekli olduğuna bağlıdır.

Daha detaylı bilgi için MRP üzerine yazılmış makaleyi inceleyebilirsiniz.https://inotecakademi.com/galeri/makale_201222121544.pdf

MRP nin Faydaları

MRP’ nin temel amacı, üretim sürecinde ihtiyaç duyulduğunda malzemelerin ve bileşenlerin mevcut olmasını ve imalatın programa göre yapılmasını sağlamaktır. MRP’nin faydaları şunlardır:

  • Müşteri memnuniyetini artırmak için azaltılmış müşteri teslim süreleri
  • Azaltılmış envanter maliyetleri
  • Etkili  envanter yönetimi ve optimizasyonu
  • İşçilik ve ekipman kullanımını optimize etmek için doğru üretim planlama ve çizelgeleme kullanarak gelişmiş üretim verimliliği
  • Geliştirilmiş emek verimliliği
  • Daha rekabetçi ürün fiyatlandırması

MRP nin Dezavantajları

MRP nin dezavantajları da vardır:

  • Artan envanter maliyetleri: MRP, gerekli zamanlarda yeterli envanter seviyelerini sağlamak için tasarlanırken, şirketler gerekenden daha fazla stok tutma eğiliminde olabilir ve bu da envanter maliyetlerini yükseltebilir. Bir MRP sistemi, eksiklikleri daha erken tahmin eder ve bu da, özellikle kullanıcılar ihtiyaç duyulan gerçek miktarları bilme deneyimini kazanmadan önce, özellikle dağıtımın ilk günlerinde, envanter lot boyutlarının ve tedarik sürelerinin olduğundan fazla tahmin edilmesine yol açabilir.
  • Esneklik eksikliği: MRP, fabrika çalışanlarının verimliliği veya malzemelerin teslimini geciktirebilecek sorunlar gibi ana üretim programını etkileyen teslim sürelerini veya ayrıntıları nasıl açıkladığı konusunda da biraz katı ve basittir.
  • Veri bütünlüğü gereklilikleri: MRP, özellikle talep, envanter ve üretim gibi kilit girdiler hakkında doğru bilgilere sahip olmaya büyük ölçüde bağlıdır. Bir veya iki giriş hatalıysa, sonraki aşamalarda hatalar büyütülebilir. Bu nedenle veri bütünlüğü ve veri yönetimi, MRP sistemlerinin etkin kullanımı için gereklidir.

MRP’nin bu eksikliklerini gidermek için birçok üretici , teslim sürelerinin daha doğru ve gerçekçi tahminlerini sağlamak için gelişmiş matematik ve mantık kullanan gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı kullanır.

 Çoğu MRP sisteminin aksine, APS yazılımı, malzemelerin kullanılabilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilen üretim kapasitesini hesaba katar.

MRP Örneği

Nevşehir Üniversitesi tarafından hazırlanmış bir MRP örneğini inceleyebilirsiniz.

https://sistem.nevsehir.edu.tr/bizdosyalar/9f901c33f25d77f51183773e84a6d406/MRP%20%C3%96rnek%20PDF.pdf

MRP I ve MRP II Arasındaki Farklar

MRP I ve MRP II ‘in farkları ve temel özelliklerinden bazıları aşağıdaki tablodaki gibidir.

ÖzelliklerMRP 1 MRP 2
Stok kontrolü + +
Ana Üretim Planlaması (MPS) + +
Malzeme Listesi (BOM) + +
Tahmini talep +
Ekipman Bakım Programlaması +
Muhasebe ve Finansal Planlama +
MRP I ve MRP II Arasındaki Farklar
MRP mi ERP mi
MRP’ den ERP ye

MRP ve ERP Nedir?

1983’te Wight tarafından geliştirilen ve üretim kaynak planlaması (MRP II) olarak adlandırılan MRP’ nin bir uzantısı, planlama sürecini finansallar gibi şirketteki diğer kaynakları içerecek şekilde genişletti ve ürün tasarımı, kapasite planlama, maliyet yönetimi , mağaza için süreçler ekledi.

1990 yılında, analist firması Gartner, muhasebe, insan kaynakları ve tedarik zinciri yönetimi gibi bir işletmenin diğer önemli işlevlerini dikkate alan daha da genişletilmiş ve genelleştirilmiş bir MRP II türünü belirtmek için  Kurumsal Kaynak Planlaması terimini türetmiştir. tamamı merkezi bir veri tabanında yönetilir. Hem MRP hem de MRP II, ERP programının doğrudan öncülleri olarak kabul edilir.

ERP ve MRP sistemlerinin farkı, ERP bir işletmenin tüm iş süreçleri ile ilgilenirken MRP sadece işletmenin üretim süreçleri ile ilgilenmesidir.

Sonuç

ERP, bir MRP bileşenine ihtiyaç duymayan hizmetler, bankacılık ve perakende dahil olmak üzere diğer sektörlere hızla genişledi. Ancak MRP, üreticilerin kullandığı ERP yazılımlarının önemli bir parçasıdır.

MRP’ nin Açılımı Nedir?

MRP’ nin açılımı Malzeme İhtiyaç Planlaması demektir.

MRP Sistemi Nedir?

Üretim planlarında gelen verileri planlama, envanterini tutma ve zamanlama sistemine MRP sistemi adı verilmektedir.

5/5 - (1 vote)

Yorum yapın