sevk irsaliyesi nedir
sevk irsaliyesi nedir

Sevk İrsaliyesi Nedir? Fatura İle Sevk İrsaliyesi Arasındaki Farklar?

Sevk İrsaliyesi nedir, irsaliye ile fatura arasındaki farklar nelerdir ve sevk irsaliyesi nasıl düzenlenir sorularının cevapları için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi, Türkiye’de bir malın taşınması sırasında düzenlenen bir belgedir.

Sevk irsaliyesi, malın taşınması sırasında vergi dairelerine beyan edilir ve vergi beyannamelerinin hazırlanmasında kullanılır.
Türkiye’deki mevzuata göre, bir işletme malın taşınması sırasında mutlaka bir irsaliye düzenlemesi gerekmektedir.

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Sevk irsaliyesinde, taşınan malın gönderici ve alıcısının kimlik bilgilerini, taşınan malın niteliğini, miktarını ve değerini içerir. Detaylı olarak anlatmak gerekirse sevk irsaliyesinde şu bilgiler bulunur;

 • Belgenin sevk irsaliyesi olduğuna dair ibare
 • Noter tasdik mühür şekli
 • Sevk irsaliyesine konu olan malın miktarı ve cinsi
 • Sevk irsaliyesini düzenleyen kişinin; adı, soyadı, işletmedeki unvanı, iş adresi, vergi numarası ve dairesi ile ilgili bilgi
 • Sevk irsaliyesine konu olan malı alacak olan kişinin; adı, soyadı, adresi, eğer varsa vergi dairesi numarası ve hesap numarası
 • Malın, taşıyıcıya teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
 • Sevk irsaliyesini düzenleyenin, malı taşıyanın ve teslim alan kişilerin imzaları

Sevk İrsaliyesi Nasıl Düzenlenir? Nasıl Kesilir?

Sevk irsaliyesi, malın nakledilmesi sırasında düzenlenen bir belgedir. İşletmelerin, sevk irsaliyesi düzenlerken ve sevk irsaliyesi kesilirken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

 • Sevk irsaliyesi, malın taşınması sırasında düzenlenir ve malın gönderici ve alıcısının kimlik bilgilerini, taşınan malın niteliğini, miktarını ve değerini içerir.
 • Sevk irsaliyesi, fatura düzenlenmeden önce hazırlanır ve fatura ile birlikte gönderilir.
 • Sevk irsaliyesi, işletmenin kendi ihtiyacı için de düzenlenebilir. Örneğin, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin depodan alınması sırasında da sevk irsaliyesi düzenlenebilir.
 • Sevk irsaliyesi, Türkiye’deki mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır. Buna göre, sevk irsaliyesinde belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.
 • Sevk irsaliyesi, kaşe ve imza gibi belirli bilgilerin yer alması gereken bir belgedir. Bu nedenle, işletmelerin sevk irsaliyesini doğru bir şekilde imzalamaları ve kaşelemeleri gerekmektedir.
 • Sevk irsaliyesi, elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu durumda, sevk irsaliyesinin elektronik imzalı ve güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir.

Hangi Durumda Sevk İrsaliyesi Kesilir?

İrsaliye, malın taşınması sırasında düzenlenen bir belgedir ve belli durumlarda kesilmesi gereklidir. İşletmelerin, aşağıdaki durumlarda irsaliye kesmeleri gerekmektedir:

1.Malın satışı sırasında:Malın satışı sırasında irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Satılan malın miktarı, niteliği, değeri ve alıcının bilgileri irsaliyede yer alır.

2. Malın transferi sırasında: Malın bir depodan başka bir depoya transferi sırasında da irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, malın taşınması sırasında irsaliye belgesi alınarak, stok hareketleri takip edilir.

3. Malın iade edilmesi sırasında: Müşteri tarafından iade edilen malın işletme tarafından kabul edilmesi durumunda, iade edilen malın irsaliyesi düzenlenir.

4. Malın üretiminde kullanılması sırasında: İşletmeler, üretim sürecinde kullanılan malzemelerin depodan alınması sırasında da irsaliye düzenleyebilirler.

5. Hizmet faturalarında: Bazı hizmetlerin verilmesi sırasında da irsaliye düzenlenmesi gerekebilir. Örneğin, nakliye hizmeti veren bir işletme, taşıma sırasında irsaliye düzenleyebilir.

İşletmelerin, yukarıdaki durumlarda irsaliye düzenlemeleri, mevzuata uygunluğu ve doğru bilgilerin girilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, işletmelerin irsaliye işlemlerini doğru bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

Sevk İrsaliyesi ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İrsaliye ve fatura, Türkiye’deki mevzuata göre birbirinden farklı belgelerdir.
İrsaliye, malın taşınması sırasında düzenlenen bir belgedir ve malın gönderici ve alıcısının kimlik bilgilerini, taşınan malın niteliğini, miktarını ve değerini içerir.

Fatura ise, bir mal veya hizmetin satışı sonrasında düzenlenen bir belgedir ve satıcının ve alıcının kimlik bilgilerini, satılan malın veya hizmetin niteliğini, miktarını ve değerini içerir.

Türkiye’deki mevzuata göre, bir işletmenin satış işlemi sonrasında mutlaka bir fatura düzenlemesi gerekmektedir.

İrsaliye Fatura Nedir?

İrsaliye fatura, Türkiye’deki mevzuata göre hem taşınan malın gönderici ve alıcısının kimlik bilgilerini, malın niteliğini, miktarını ve değerini hem de satış işleminin detaylarını içeren bir belgedir.

Sevk irsaliye faturası, malın taşınması sırasında düzenlenir ve hem taşıma işlemi hem de satış işlemi için kullanılır.
Türkiye’deki mevzuata göre, bir işletmenin irsaliye fatura düzenlemesi gerekmektedir.

ÖRNEK

Bir mobilya üreticisi, bir müşterisine 10 adet sandalye göndermek istiyor. Mobilya üreticisi, sandalyeleri kendi kamyonuyla müşterisine götürecektir.
Bu durumda, mobilya üreticisi irsaliye düzenlemek zorundadır. İrsaliye, sandalyelerin gönderici ve alıcısının kimlik bilgilerini, sandalyelerin niteliğini, miktarını ve değerini içermelidir.

Ayrıca, mobilya üreticisi müşterisine sandalyelerin satışını yapacaksa, satış sonrasında bir fatura düzenlemesi gerekmektedir.
İrsaliye fatura, hem taşıma işlemi hem de satış işlemi için kullanılabilecek bir belgedir ve mobilya üreticisi bu durumda bir irsaliye fatura düzenleyebilir.

ERP Sistemlerinde İrsaliye

ERP sistemleri, işletmelerin tüm süreçlerini entegre bir şekilde yönetmelerini sağlayan yazılımlardır.
Bu sistemler, irsaliye işlemlerinin de otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlar. İrsaliye işlemleri, ERP sistemleri üzerinden malın taşınması, depo işlemleri ve satış işlemi sonrasında fatura düzenlemesi ile birlikte gerçekleştirilir.

ERP sistemi üzerinden, irsaliye düzenleme işlemi otomatik olarak başlatılır ve malın gönderici ve alıcısının kimlik bilgileri, taşınan malın niteliği, miktarı ve değeri gibi bilgiler girilir.

Ardından, irsaliye belgesi elektronik olarak oluşturulur ve kaydedilir. Malın taşınması sırasında, depo işlemleri de ERP sistemi üzerinden takip edilir ve stok hareketleri otomatik olarak güncellenir.

Satış işlemi sonrasında, ERP sistemi üzerinden fatura düzenlenirken, irsaliye bilgileri de otomatik olarak faturaya aktarılır.

Böylece, işletmelerin irsaliye ve fatura işlemleri arasında tutarlılık sağlanır ve hata riski en aza indirilir.

Ayrıca, ERP sistemleri üzerinden irsaliye ve fatura işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi, işletmelerin zaman ve iş gücü tasarrufu yapmasını da sağlar.

Sonuç

Türkiye’deki mevzuata göre, bir işletmenin malın taşınması sırasında mutlaka bir irsaliye düzenlemesi, satış işlemi sonrasında mutlaka bir fatura düzenlemesi gerekmektedir.

İrsaliye fatura, hem taşıma işlemi hem de satış işlemi için kullanılabilecek bir belgedir. İşletmelerin, vergi mevzuatına uygun olarak doğru belgeleri kullanması ve düzenlemesi, vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve maliyetlerinin takibi için oldukça önemlidir.

İrsaliye fatura yerine geçer mi?

Hayır, irsaliye fatura yerine geçmez. İrsaliye, malın taşınması sırasında düzenlenen bir belgedir ve malın miktarı, niteliği, değeri ve alıcının bilgilerini içerir. Fatura ise malın satışı veya hizmetin verilmesi sonrasında düzenlenen bir belgedir ve fiyat, vergiler, ödeme koşulları gibi bilgileri içerir.

Sevk İrsaliyesi Zorunlu Mudur?

3 nüsha olarak düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesinin 2 nüshası malı taşıyan araçlarda bulunmak zorundadır.

4/5 - (1 vote)

Yorum yapın