stok yönetimi nedir
stok yönetimi nedir

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır? Faydaları

Stok yönetimi, bir işletmenin finansal durumu gözetilerek ürünlerin temini, depolanması, giriş ve çıkışların kontrolü gibi süreçleri yönetme, planlama ve örgütleme işlemlerinin bütünüdür.

stok yönetimi nedir
stok yönetimi nedir

Stok Nedir?

Firmaların ellerinde bulunan ve üretim veya satış yapabileceği hammadde, yarı mamul veya mamullere stok denir.

Stok Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stok yönetimi yapılırken ilk olarak aşağıdaki işlemler kontrol edilir ve ürünlerle ilgili veriler hazırlanır.

 • Gereksinimlerin saptanması,
 • Stoku yapılacak maddelerin seçimi,
 • Stoku yapılacak maddelerin niteliğinin saptanması,
 • Sipariş verme zamanının belirlenmesi,
 • Sipariş niceliğinin belirlenmesi,
 • Gerektiğinden çok bulunan stokların elden çıkarılması,
 • Kayıt işlerinin düzenlemesi

Bu işlemlerden sonra stokların sınıflandırılması ABC analizi ile gerçekleştirilir. Stoklar sayılıp sisteme girilir. Stokların doğruluğu için stoklar devamlı kontrol edilir.

ERP sistemlerinde finans yönetimi ve üretim yönetimi ile entegre çalışırlar.

Stok Yönetimi Amacı

Stok yönetiminin temel amacı ürün stokların istenilenden az veya daha fazla ürün tedariği ve stokunu önlemek ve stokların işletme için verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Stok yönetiminde başarılı olan işletmeler gereksiz harcamalardan kurtulur ve ürünlerin arz ve talep dengesi sağlanmış olur.

Stok Yönetimi Neden Önemlidir?

Stok yönetimi ile talebi fazla olan ürün ve hammaddeler zamanında ve uygun fiyatlarla temin edilir ve işletme ürün tedarik sıkıntısı çekmez. Toplu alımlar ile lojistik maliyetleri azalır, ürün satış ve alış süreçleri düzenli bir şekilde gerçekleşerek işletme karlılığı artar. Ürünlerin maliyetini hesaplamak ve işletmenin karı net bir şekilde belli olur. Ürünlerin de kayıplar en az iner.

Bakınız:ERP nedir?

Stok Yönetimi Faydaları ve Avantajları

 • Üretim, satın alma ve finansman birimleri arasında iş birliği sağlar.
 • Tedarik ve satış faaliyetlerini düzene sokar.
 • Ham madde ve mamul kaybı minimum seviyeye iner.
 • Üretim süreçlerinin yönetimi kolaylaşır.

Stok kontrol sorumlusu, görev alanındaki stok hareketlerini düzenli olarak takip etmek, olası aksaklıkları önlemek, dönemsel stok sayım faaliyetlerini organize etmek ve süreç iyileştirmelerinde bulunmakla görevlidir.

Stok Denetimi

 1. Düzenli olarak ürünler sayılmalıdır.
 2. Ürünler son kullanma tarihleri dikkat edilerek devamlı kontrol edilmelidir.
 3. Stoku azalan ürünler tespit edilerek sipariş verilmelidir.
 4. Tedarikçiyle anlaşılan sipariş ve teslim tarihleri belirlenmelidir.

Stok Çeşitleri

Stok çeşitleri ham madde, yarı mamul ve mamul olarak sınıflandırılabilir.

Stok Yöntemleri

Stok yöntemleri 4’e ayrılır. Bunlar;

 • Gözle Kontrol Yöntemi
 • Çift Kutu Yöntemi
 • Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi
 • Sabit Sipariş Miktarı
 • ABC Yöntemi

Stok Takip Programı Nedir?

Stok takip programı, işletme ürün ve hammaddelerinin mağaza ve depolarındaki yönetmeye, planlamaya yardımcı olan programlardır. Erp yazılımlarında stok yönetimi modülü olarak bulunan bu sistem işletmelerin tüm stok işlemlerini yönetilmesini sağlar ve satın alma ,üretim ve muhasebe yönetimi modülleri ile koordineli bir şekilde çalışır.

Bakınız: Mrp Nedir? Nasıl Çalışır? Mrp II Arasındaki Farklar

Stok Kontrol uzmanı ne kadar maaş alır?

Stok Kontrol Uzmanı ortalama olarak en az 13000 en fazla 20000 maaş alır.

Stok tutma süresi nedir?

Stokların işletmeye giriş ve çıkışı takip ederek stokların yıl içerisindeki yenilendiğini ve değiştiğini gösteren süredir.

5/5 - (1 vote)

Yorum yapın