üretim yönetimi nedir
üretim yönetimi nedir

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Modülünün Amaçları ve Faydaları

Üretim yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının belirli miktarlardaki ürünün istenilen niteliklerde (kalitede), istenilen zamanda ve en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir. Bu yazımızda üretim yönetimi nedir, faydaları, amacı ve fonksiyonları hakkında bilgiler vereceğiz.

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi ERP Sistemlerinde bir üretim modülü olarak görevleri tanımı, üretim sisteminin organize edilmesi , planlanması ve planların yürütülmesi faaliyetlerinin gerçekleşmesi esnasında gerekli olan tüm verilerin girilmesini veya üretilmesini sağlayan ve kayıt altına alan, sistemin kontrolü için gerekli yapıların kurulmasının alt yapısı olan, ilgili diğer tüm modüllerle iletişim halinde olunmasını sağlayan, her türlü karar alınmasına destek olacak raporların üretilmesini sağlayan modüldür.

ERP sistemlerinde üretim modülü ,stok yönetimisatın alma yönetimi, finans yönetimi ve satış yönetimi ile entegre çalışırlar.

Bakınız: ERP Modülleri ve İşlevleri(SAP ve Oracle Modülleri)

Bakınız: ERP nedir?

Üretim Yönetimi Amacı Nedir?

Üretim yönetiminin amacı kaliteli ürünü doğru zamanda en uygun maliyette ve istenilen miktarda üretilmesini sağlamaktır. ERP sistemlerinde üretim yönetiminin amacı sisteme verilerin girilerek detaylı raporlar alınması sağlamaktır. İşletmenin verimliliğini analiz edilip geliştirilmesi amaçlanır.

 • Üretim planının yapılması
 • Miktar, zaman, kalite ve maliyet faktörlerinin en iyi değerlerinin bulunması,
 • Hangi ürünlerin, hangi miktarlarda, hangi özelliklerde, nerede ve kim tarafından üretileceği sorularına yanıt aranması,
 • Maliyetin en düşük düzeyde ya da kârın en yüksek düzeyde tutulmasına,
 • Müşterilerin istek ve gereksinimlerinin karşılanması,
 • Stok düzeyinin olası en düşük düzeyde tutulması,
 • Üretim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması
 • Üretim otomasyonu sistemine geçiş sürecini planlama ve yönetme

Üretim Yönetimi Faydaları

Üretim Yönetimi faydaları şunlardır;

 • Malzeme ve demirbaşların etkin ve verimli kullanılması sağlar.
 • Makine ve teçhizatlarını bakımlarını takip eder ,nasıl kullanılacağını saptar.
 • Ürünlerin tüketici ihtiyaçlarına göre devamlı olarak geliştirilmesini sağlar.
 • Stok devir hızını dengeler.
 • Kalite ve stok kontrolünü sağlar.

Üretim Yönetimi Fonksiyonları

 • Planlama
 • Kontrol Etme
 • Organize Etme
 • Kadrolaşma
 • Yönlendirme

MRP ve Üretim Yönetimi

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ve Üretim Modülü, bir işletmenin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve malzeme yönetimini optimize etmek için kullanılan iki önemli yazılım veya bilişim sistemidir. Her ikisi de işletmelerin üretim planlaması, envanter kontrolü ve malzeme yönetimi gibi süreçlerini desteklemek için kullanılır, ancak farklı özelliklere ve işlevlere sahiptirler.

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)

MRP, bir işletmenin ürünlerini üretirken ihtiyaç duyduğu malzemeleri, bileşenleri ve kaynakları yönetmeyi amaçlar. Temel amacı, ürünlerin zamanında ve etkili bir şekilde üretilmesini sağlamaktır. MRP, aşağıdaki ana işlevlere sahiptir:

 • Malzeme ihtiyaçlarını belirleme
 • MRP, ürünlerin üretimi için gereken malzemelerin ve bileşenlerin ne zaman ve ne kadarının gerektiğini hesaplar.
 • Stok seviyelerini izleme
 • MRP, mevcut stok seviyelerini kontrol eder ve belirli bir minimum stok düzeyinin altına düşmeden önce yeni siparişlerin veya üretim iş emirlerinin verilmesini sağlar.
 • Üretim süreçlerini planlamak için MRP kullanılabilir. Hangi ürünlerin, ne zaman ve ne kadar üretileceği gibi bilgileri sağlar.

MRP, genellikle üretim, tedarik zinciri yönetimi ve envanter kontrolü gibi süreçlerle entegre bir şekilde çalışır ve işletmelere stok maliyetlerini azaltma, üretim süreçlerini optimize etme ve müşteri taleplerini daha iyi karşılama imkanı sunar.

Üretim Modülü

Üretim modülü, bir işletmenin üretim süreçlerini daha ayrıntılı bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bir bilişim sistemi veya yazılım parçasıdır. Bu modül, üretim işlemlerini, üretim iş emirleri, iş merkezleri, işçiler ve ekipmanlar arasında koordine etmeyi amaçlar. Üretim modülü şunları yapabilir:

 • Üretim iş emirlerinin oluşturulması ve izlenmesi: İşletme, üretim iş emirleri oluşturabilir, takip edebilir ve üretim süreçlerini yönlendirebilir.

 • Kapasite planlaması: Üretim modülü, işletmenin üretim kapasitesini planlamasına ve optimize etmesine yardımcı olur.

 • İşçi yönetimi: İşçi planlaması, işçi atamaları ve işçi performansı izleme gibi işçi yönetimi işlevlerini içerir.

 • Kalite kontrolü: Üretim sırasında kalite kontrol işlemlerini yönetmek ve son ürünlerin kalitesini sağlamak için kullanılabilir.
Üretim modülü, işletmenin üretim süreçlerini daha ayrıntılı bir şekilde yönetmeye odaklanır ve genellikle üretim yönetimi yazılım paketlerinin bir parçası olarak gelir.

Genel olarak, MRP malzeme yönetimi ve planlama odaklıyken, üretim modülü üretim süreçlerini daha ayrıntılı bir şekilde yönetme ve takip etme odaklıdır. İşletmeler, genellikle her iki sistem veya modülü de kullanarak üretimlerini daha etkili hale getirebilirler.

Sonuç

Üretim Yönetimi, işletmelerin ellerinde bulunan malzeme, makine ve insan gücünü bir araya getirilerek talep edilen ürünün etkin ve verimli bir şekilde üretilmesini amaçlar. Ürünler üretilirken malzeme ve makineler analiz edilerek eksi ve artılar analiz edilerek eksi yönlerin geliştirilmesi amaçlanır.

Üretim Yönetimi sayesinde işletmelerin gizli maliyetleri azalır, malzeme ve demirbaşlar etkin kullanılır ve talep edilen ürünler doğru zamanda, doğru miktarda, uygun maliyette ve kaliteli ürünler üretilir.

Üretim yönetimi kavramı nedir?

İşletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının belirli etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

Üretim yönetiminde önemli faktörler nelerdir?

Üretim yönetiminde en önemli faktörler miktar, kalite, zaman ve maliyettir.

Üretim iş emri nedir?

Üretim iş emri, bir işletmenin üretim süreçlerini yönetmek ve izlemek amacıyla kullanılan önemli bir belgedir. Bu belge, bir ürünün veya hizmetin üretimine ilişkin detayları içerir ve üretim sürecinin düzenlenmesini, takip edilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Üretim iş emri, işletmenin üretim planlama ve kontrol süreçlerinin bir parçasıdır ve üretim yönetimi için temel bir araçtır.

Üretim Kontrolü Nedir?

Üretim kontrolü, bir işletmenin üretim süreçlerini düzenlemek, takip etmek, planlamak ve optimize etmek için kullanılan bir yönetim sürecidir. Bu süreç, işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini istenilen kalite, miktar ve zaman çerçevesinde üretme amacını taşır. Üretim kontrolü, işletmenin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak üretim süreçlerini daha etkili hale getirme ve maliyetleri düşürme hedefini taşır.

İçeriğimizi oylayın post

Yorum yapın