satın alma yönetimi
satın alma yönetimi

Satın Alma Yönetimi Nedir?7 Doğrusu

Satın alma yönetimi, rekabetin arttığı ve globalleşen dünyada işletmelerin ürün tedariği noktasında en doğru ürünü, doğru yerde ,doğru zamanda ve doğru tedarikçiden satın alması gerekir. Bu noktada Satın alma yöneticileri işletmelerin karlılığını göz önünde bulundurarak işletmelerin ihtiyaçları olan ürünlerini tedarik etmek için bu süreçleri iyi yönetmesi gerekir.

Satın Alma Yönetimi Nedir?

Satın Alma Yönetimi: Tedarik zinciri ve işletmenin gereksinim duyduğu üretim ve üretimi destekleme ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul, ekipman vb. ihtiyaçların dışarıdan uygun koşullarla temininin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet olarak tanımlanabilmektedir.

ERP sistemlerinde satın alma modülü, sipariş, faturalama ve teslimat süreçlerinde oluşan tüm verilerin ve operasyonların belirlenen detayları ile kayıt altına alındığı, satın alma operasyonları ile ilgili kontrol mekanizmaları oluşturulduğu ve operasyonların takibi ve karar süreçlerine ciddi katkı sunan raporların alındığı modüldür.

ERP sistemlerin en çok üretim yönetimi, finans yönetimi ve stok yönetimi ilişkili çalışmaktadır.

Bakınız: Erp nedir? Ne İşe Yarar? İşletmeniz İçin Nasıl Yararlı Olabilir

Bakınız: Erp Modülleri ve İşlevleri

Satın alma yönetimi kısaca, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru fiyatta ve doğru
tedarikçiden temin edilmesi sürecidir. Satın alma yönetimi, işletmelere önemli bir maliyet
avantajı sağladığı gibi, temin edilecek mal ve hizmetlerin kalitesi, zamanında teslimi ve stok
kontrolü açısından da işletmelere önemli katkılar sağlamaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303132#:~:text=Sat%C4%B1n%20alma%20y%C3%B6netimi%2C%20i%C5%9Fletmenin%20ihtiya%C3%A7,a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20i%C5%9Fletmelere%20%C3%B6nemli%20katk%C4%B1lar%20sa%C4%9Flamaktad%C4%B1r.

Satın Alma Kavramı

Globalleşen dünya ortamında satın alma süreçleri, kurumlar için stratejik değer taşır. Ulusal ve uluslararası satın alma, tedarikçi seçimi ve pazarlık aşamaları işletmelerin karlılığı için önemlidir. Satın alma süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yürüten işletmeler önümüzde yıllarda kazan karlılığını artırmaya devam edecektir.

Satın alma, firmanın temel destek ve faaliyetlerini en iyi şartlarda yapabilmesi, sürdürülebilmesi ve yönetebilmesi için, gerekli malzeme, hizmet, yetenek ve bilginin dış kaynaklardan sağlanmasıdır.

Genelsek satın alma ve modern satın alma yöntemleri olarak ikiye ayrılır.

Geleneksel Satın Alma YöntemiModern Satın Alma Yöntemi
Satın alma taktiksel bir konudur. Satın alma stratejik bir konudur.
Fiyat, satın alma kararında temel faktördür. Kalite, satın alma kararında temel faktördür.
İlk-nihai fiyat önemlidir.Hayat eğrisi maliyetleri önemlidir.
Kalite spesifikasyonlara uygunluktur. Kalite çok daha geniş bir tanıma sahiptir.
Satın alma, maliyet merkezidir. Satın alma, kar/gider merkezidir.
Hatalar kabul edilir.Sıfır hata belirlenir.
Kalite statiktir. .Kalite organizasyonda ve tedarikçiyle sürekli
geliştirilir.
Tedarikçi seçilir.Tedarikçi sürekli izlenir ve değerlendirilir.
Teslimat her zaman olabilir. Teslimat tam zamanında istenilen noktada
gerçekleştirilir.
Satın Alma Yöntemleri Arasındaki Farklar

Satın Alma Yönetimi’nin Amaçları

Satın alma yönetiminin amaçları arasında en önemli husus doğru zaman, doğru kaynak, doğru kalite, doğru miktar ve doğru fiyat ile satın alınması mümkün olan mal, hizmet ve bilgi hareketlerini koordine ve kontrol etmektir. Bu bağlamda Satın alma, Lojistik faaliyetlerin en başlangıcında ve çok önemli konumda yer alan temel bir faaliyettir. Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akısı için sağlıklı girdi temini sağlamak satın almanın temel amacıdır.

  • Malzeme satın alma tekliflerinin hazırlanması, gelen fiyatların karşılaştırılması ve bunların saklanması.
  • Sipariş verme, ihale, iade ve teslim işlemlerinin takibi.
  • Malzeme kritik stok seviyelerine göre otomatik satın alma hazırlanabilmesi. 
  • Satın alma sürecindeki matbu evrakların oluşturulması.
  • Satın alma yapılan firmaların işleyiş sistemine göre sınıflandırılabilmesi (eksik ve geç teslimat, satış sonrası destek gibi

Satın Alma Süreci

Satın alma işlemlerinde pazar araştırması yapmak ve pazar alternatiflerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Satın alma süreci; işletmenin, tedarikçilerden teçhizat, parça vb. satın alma talebi ile başlar ve satın alma departmanın ürün ve hizmetlerin teslim alındığının bildirilmesi ile sona erer.

Satın almanın 7 doğrusu nedir?

Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla, doğru fiyata tedarik edilmesidir.

Bakınız :Erp Hangi Alanlarda Kullanılır?Faydaları Nelerdir?

4/5 - (1 vote)

Yorum yapın