erp modülleri
erp modülleri

ERP Modülleri ve İşlevleri(SAP ve Oracle Modülleri)

Kurumsal Kaynak Planlaması ( ERP ), işletmenin sorunsuz çalışması için gereken çeşitli işlevleri içeren kapsamlı bir sistemdir.

ERP modülleri(Bileşenleri), ilgili işlevleri kategorize ve organize eden komple sistemin bileşenleridir.

Bu yazımızda, ERP programı modüllerinin tanımları, modül türleri ve her bir modülün özellik ve faydalarına örnekler verilecektir.

erp modülleri
ERP modülleri

ERP Modülleri

ERP modülleri tüm sistemin bir parçasıdır. Bu nedenle, ondan belirli ve ilgili işlevleri alabilirsiniz. İşlevler, iş süreçlerinin bir alanıyla ilgilidir. Tüm ERP modülleri birbirleriyle entegre çalışmaktadır.

Finans Yönetimi Modülü

Finans yönetimi modülü, merkezi çekirdek ERP modüllerinden biridir. Genel muhasebe hesaplarındaki işlemleri kaydeder. Ek olarak, bu modül harici raporlama amaçları için mali tablolar oluşturur. Ödeme ve alacakları tahsil eder.

Muhasebe Yönetimi Modülü

Üretim yönetimi ile entegre çalışarak maliyet muhasebesi işlemleri gerçekleştirir. Günlük rutin fatura, sevk irsaliyesi işlemleri gerçekleştirir. İşletme sahibin devlet ile olan vergi işlemleri ile ilgilenir.

İnsan Kaynakları(İK) Modülü

İnsan kaynakları modülü çalışanların işe alınmasını, işe alınmasını ve eğitimini kolaylaştırır. Bu modül aynı zamanda bordro ve yan hakları da içermektedir.

Üretim Yönetimi Modülü

Üretim bilgilerini tutar. Bu modül, üretim faaliyetlerini planlamaya, programlamaya ve kaydetmeye yardımcı olacaktır. Üretim Yönetimi(Modülü) Nedir? Amaçları | Faydaları

Satın Alma Modülü

Satın alma modülü, gerekli hammaddelerin satın alınmasını kolaylaştırır. süreçlerini otomatikleştirir,

 • Potansiyel tedarikçileri belirleme
 • pazarlık fiyatı
 • Tedarikçiye bir satın alma siparişi verilmesi
 • Faturalandırma süreçleri

Satın alma modülü, stok kontrol ve üretim planlama modülleri ile entegre çalışır. Ayrıca satın alma modülü, tedarik zinciri yönetimi yazılımı ile birleştirilir.

Stok Yönetimi Modülü

Stok yönetimi modülü(envanter), bir şirketin elinde bulunan mal veya hammaddeler için kullanılan terimdir.

 • Tedarikçilerden hammadde temini (satın alma)
 • Depodaki hammadde envanterinin işlenmesi
 • Devam eden ürünler
 • Bitmiş ürünlerin müşteriye nakliyesi

Satış Yönetimi Modülü

Satış yönetimi modülü satış siparişlerini ve planlanan teslimatları kaydeder. Müşteri bilgilerinin bakımı ve erişimi bu modülün sorumluluğundadır.

Müşteri bilgileri, fiyatlandırma, adres ve nakliye talimatlarını, fatura ayrıntılarını vb. içerir.

ERP Modüllerinin Faydaları

 • ERP modülleri, tüm iş süreçlerini otomatikleştirerek işletmenizin istenen verimliliğe ulaşmasına ve günlük faaliyetleri geliştirmesine yardımcı olur.
 • Tüm verileri merkezi tutar ve ihtiyaç duyulduğunda net veriler verir.
 • Gerçek zamanlı verilerle raporlama özellikleri sayesinde iş raporlamasını geliştirir.
 • Manuel işlemi ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve manuel hatalardan kaynaklanan hataları azaltır. Böylece işletmenin etkinliğini ve üretkenliğini artırır.
 • Departman içi ve departmanlar arası daha iyi iletişim sağlar. Düzgün bir bilgi akışı olduğunda işyerinde işbirliği de artar.
 • Zamanında teslimat ve sipariş doğruluğunu geliştirerek işletmenin iyi müşteri hizmeti sunmasına yardımcı olur.
 • İşletmenin verileri kimlerin kullanabileceğini, paylaşabileceğini ve düzenleyebileceğini kontrol etmesine olanak tanır.
 • ERP modülleri gerçek zamanlı verileri analiz eder.
 • Ek bir stok deposu gibi ekstra masraflardan kaçınarak karlılığı artırır.
 • Daha iyi faturalama ile nakit akışını iyileştirir.

SAP ERP Modülleri

SAP ERP modülleri ve bileşenleri aşağıdaki gibidir. İş süreçlerinize göre tüm modüller veya bileşenleri özelleştirilebilir.

Bakınız: SAP ERP Nedir?

Finansal Muhasebe (FI)

 • Genel Muhasebe
 • Ödenebilir hesaplar
 • Alacak hesapları
 • Sözleşme Alacak ve Borç Hesapları
 • Bankalar
 • sabit kıymetler
 • Özel Amaçlı Defter
 • İlave fonksiyonlar
 • Kiralama Muhasebesi
 • Seyahat Yönetimi
 • Paylaşılan Hizmet Merkezi

Kontrol (CO)

 • Maliyet Unsuru Muhasebesi
 • Maliyet Merkezi Muhasebesi
 • Faaliyete Dayalı Muhasebe
 • İç Siparişler
 • Ürün Maliyet Kontrolü
 • Karlılık Analizi
 • Kâr Merkezi Muhasebesi

Malzeme Yönetimi (MM)

 • Envanter yönetimi
 • Satın alma
 • Materyal planlama
 • Fatura doğrulama
 • Satıcı Değerlemesi
 • Depo yönetimi

Satış ve Dağıtım (SD)

 • Satış
 • Faturalandırma veya Fatura oluşturma
 • Malzemelerin faturaları
 • Nakliye ve ulaşım
 • Elektronik veri değişimi
 • Satış Bilgi sistemi
 • Kredi kontrolü

İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM)

 • Organizasyon yönetimi
 • işe alım
 • Eğitim ve Etkinlik yönetimi
 • ücretler
 • Personel Gelişimi
 • Maaş bordrosu
 • Seyahat Yönetimi
 • Çalışan yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Tazminat yönetimi
 • İşgücü Yönetimi
 • personel yönetimi

Üretim Planlama (PP)

 • Talep yönetimi
 • Satış ve Üretim Planlama
 • Kapasite İhtiyaç Planlaması
 • Malzeme ihtiyaç planlaması
 • Malzemelerin faturaları
 • Mağaza katı kontrolü
 • Üretim Emirleri
 • Yönlendirme
 • İş merkezi

Kalite Yönetimi (QM) Planlaması

 • Proses Denetimleri
 • Genel Fonksiyonlar
 • Kalite Bildirimleri
 • Test ekipmanı
 • Kalite kontrol
 • Kalite sertifikaları

Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (FSCM)

 • Kredi Yönetimi
 • Nakit ve Likidite Yönetimi
 • Anlaşmazlık yönetimi
 • Tahsilat Yönetimi
 • ödemeler
 • Hazine ve Risk Yönetimi

Proje Sistemi (PS)

 • Proje Hazırlama
 • Proje planlaması
 • Proje takibi
 • Proje Raporlama
 • ÇÇY Öğeleri
 • Proje Maliyetleri

Tesis Bakımı (PM)

 • Proje Bakımı
 • Bakım planlaması
 • Öngörücü bakım
 • Önleyici Planlama
 • Servis Yönetimi

Oracle ERP Modülleri

Aşağıda önemli olan Oracle ERP modülleri ve işlevleri yer almaktadır.

Finansal Yönetim

 • Finans ve muhasebe
 • Faturalandırma
 • Gelir Tanıma
 • Finansal Planlama ve Raporlama
 • Küresel Muhasebe
 • Yönetim, Risk ve Uyum

İnsan kaynakları yönetimi

 • Çekirdek İK işlevi
 • Maaş bordrosu
 • Çalışan Merkezi
 • Analitik

Sipariş yönetimi

 • Fiyatlandırma ve Promosyonlar
 • Satış Siparişi ve İade Yönetimi

Üretim Yönetimi

 • Ürün veri yönetimi
 • İş emri yönetimi
 • Planlama ve zamanlama
 • Kalite güvencesi
 • MES

Depo ve Sipariş Karşılama

 • Gelen ve giden lojistik
 • Envanter yönetimi
 • Depo yönetim sistemi

Tedarik Zinciri Yönetimi(SCM)

 • Planlama
 • Uygulamak
 • İşbirliği
 • Destek olmak

Satın Alma

 • Kaynak
 • Ödemek
 • Satın alma

Çözüm

ERP modülleri iş süreçlerinizi kolaylaştırabilir, iş iletişimi geliştirebilir ve sizi daha verimli hale getirebilir.

5/5 - (1 vote)

Yorum yapın